Imprint

Prohisto AB
Villtofta 3
355 94 Vederslöv

Styrelse, VD:

Ute Krüger

Kontakt

Telefon: +46 (0) 70 634 52 23
E-Mail:

VAT-Nr.

SE559204093401

Org.-Nr.:

559204-0934

Ansvarig redaktör

Ute Krüger
Villtofta 3
355 94 Vederslöv

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag. Vi som tjänsteleverantör är inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar påverkas inte. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana juridiska överträdelser tar vi bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för brott mot lagen. Så snart vi blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av upphovsrättslag. Dubblering, bearbetning, distribution och vilken typ av exploatering som helst utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören följs tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådant innehåll omedelbart.